Всесвітня Сила Безпеки Республіки Землі
HOME - KEY - КРАЇНИ - СТРУКТУРА - ПРАВИЛА - ПРИЄДНАННЯ - ПОВІДОМЛЕННЯ - ДОКУМЕНТИ - РОЗТАШУВАННЯ - CONTACTS

Демократія, свобода, справедливість, добробут, розвиток, солідарність, безпека і мир - основні цілі Республіки Землі, світового уряду, вибранного безпосередньо жителями планети.

Дійсна демократія захищена способом обрання Уряду Республіки. Воля і справедливість закріплені Конституцією, що застосовує принципи відносно основних прав і свобод, розроблених всесвітньо визнаним міжнародним правом. Добробут, розвиток і солідарність здійснюються за допомогою ініціатив, передбачених програмою Holos Global System , з якої бере початок також Республіка Землі.

Залишаються - безпека і мир. Щоб реалізувати ці дві цілі, насамперед необхідно розглядати мир як основну необхідну умову для протистояння іншим проблемам. Але, для того, щоб гарантувати безпеку, також необхідно мати силу, здатну втрутитися в кризових ситуаціях і перешкодити будь-якому типові насильства, з якої би сторони воно не походило.

Конституція Республіки Землі передбачає, що:

« Республіка[1] Землі[2] - це система[3] демократичного[4] правління[5] жителів планети[6] і їх груп[7] , щоб жити[8] у світі[9] найкращим[10] образом[11]»; що «Заборонено[12] будь-яку ініціативу[13] , спрямовану на зміну форми і суті[14] демократичної системи[15]»

«Республіка визнає і гарантує[16] недоторканні права людини[17] і сприяє розвиткові всіх людей[18], визнає їх індивідуальні розходження[19] і зменшує ефекти цих розходжень у функції загального блага[20], гарантуючи oкремим особиcтостям і групам свободу мислення[21], виразу і дії[22]і зacтpaxoвуючи від позбавлення ocновниx потреб[23] і, на скільки це можливо, від страху[24]»

«Вона надихається принципами правди, справедливості і краси[25], що можуть і повинні оживити весь людський рід[26] і вимагає виконання обов'язків, необхідних[27] для гарантування кращого розвитку кожної особистості[28] і її максимальної еволюції[29], беручи на себе завдання по видаленню перешкод[30], що можуть стати на шляху досягнення цих результатів[31]» «Республіка розв'язує конфлікти між її жителями[32], гарантуючи при цьому вільне, правильне і мирне змагання[33] , стримуючи эксцеси[34]»

«Республіка підтримує всі ініціативи[35] спрямовані на сприяння процесам[36], для максимальної реалізації рівня розвитку[37], пропонуючи себе як основу[38] і, виходить, як організаційний принцип[39], рівновагу[40]»

«Визнає єдність всіх індивідуумів[41] і бере участь у конфліктах між інстинктами і розумом[42], між особистістю і суспільством[43], підтримуючи розповсюдження альтруїзму[44] і соціального забезпечення[45], і гарантуючи ефективну солідарність між народами[46], активно сприяючи будь-яким діям на благо миру[47]»

«Займається усуненням злочинності і її причин[48] і забезпеченням загального порядку[49], знижуючи підходящим способом будь-які виродження[50] і виправляючи їх наслідки[51]»

«Улагоджує і, якщо необхідно, усуває конфлікти, що піддають небезпеці безпеку її жителів, використовуючи силу тільки при необхідності[52]».

Пункт 3) «Діючих Положень Конституції Республіки Землі» передбачає, що «до виборів Міжнародної Асамблеї, передбачених Конституцією[53], управління і керівництво Республікою Землі будуть знаходитися в компетенції Комітету представників, що складається з двохсот учасників, призначених із засновників, що одержать найбільше число зазначених позначень наприкінці кожного кварталу, і які приймуть такого роду доручення[54]».

У зв'язку з вищевказаним, Комітет представників Республіки Землі засновує Balaloka[55], сили міжнародної безпеки, організовані для забезпечення особистої волі жителів планети й обмеження і, якщо буде потрібно, усунення будь-якої насильницької акції в будь-якій точці Землі.

Мова йде не про силу, що повинна буде скласти конкуренцію збройними силами Держав і їх міжнародних організацій, а про структуру, що на прохання народів і Держав, у стані втрутитися, щоб перешкодити будь-якій формі насильства.

Сили міжнародної безпеки будуть сформовані майже з пів мільйона чоловік з 222 Країн [56], що будуть організовані в групи по континентах і по регіонах. Вони будуть мати засоби, що позволять швидко досягти кризових точок і нейтралізувати будь-який тип насильства не використовуючи смертоносних знарядь, щоб не протистояти насильству насильством.

Щорічні витрати сил безпеки будуть складати 1.055 мільйона доларів на персонал, і 3.195 мільйона доларів на інші витрати, у підсумку, не з огляду на інші непередбачені обставин, приблизно 4.250 мільйонів доларів у рік.

Усі заходи щодо добору і навчання персоналу здійснюються поза юрисдикцією Держав. Усі витрати на добір, вербування, навчання і функціонування персоналу бере на себе Balaloka.

Бажаючий увійти до складу частин сил міжнародної безпеки, повинен подати заяву з короткою автобіографією заповнивши спеціальний бланк, опублікований на Projeos.


[1]Республіка - це форма правління, у якій суверенітет - надбання народу, і виконавча влада здійснюється громадянами обраними на певний період.

[2] Земля - планета, на якій ми живемо.

[3] Система, мається на увазі складна система, є сукупністю об'єктів і відносин між об'єктами і їх поведінками, у якій об'єкти являються частинами системи, поводження являються властивостями об'єктів, тобто характерними властивостями, а відносини тримають систему згуртованою.

[4]Демократія - форма правління, що заснована на принципі народного суверенітету, що здійснюється через представників вільно обраних для служби народу. Уряд дійсно демократичний, коли являється вираженням більшості виборців і діє в інтересах усього населення.

[5] Управляти - означає організовувати і керувати.

[6]Жителі планети являються жителями Землі, як людські істоти здатні робити висновки і приймати рішення.

[7] Група - сукупність осіб, різних але згрупованих, для формування єдиного цілого, що може бути прийняте як засіб для реалізації максимальної індивідуальної відповідальності.

[8] Для того, щоб жити необхідне задоволення нестатків і задоволення бажань.

[9] Жити у мирі, означає прийняття шляху, спрямованого на погашення конфліктів і здійснення гармонії між двома і більш людьми, що мають єдність намірів.

[10] Жити щонайкраще - означає досягти межі максимального індивідуального добробуту щодо максимального спільного добробуту, у тім смислі, щоб максимальний індивідуальний добробут не обмежував спільний добробут.

[11] Спосіб життя є результатом способу сприйняття проблем.

[12] Одною з деяких заборон, що містяться в Конституції, від якої не можна відмовитися, щоб не придушувати сам характер Республіки Землі.

[13] Заборона здійснення забороненої ініціативи відповідає вимозі виявляти, звичайно, повну волю думки, але не дій.

[14] Будь-який прояв думки є дією і, як таке, є проявом сили. Заборона, отже, відповідає будь-якому проявові влади, що прагнула б змінити форму(якість) і суть(правила).

[15] Зміна системи виявилась б марною і, можливо, негативною ініціативою, тому що призвело б до перекручення передумови, у якій затверджується властива їй система демократичного правління.

[16] Повертається поняття гарантії, що установа визнає спонтанно, без дії учасників, які у свою чергу, мають завдання підтримувати незмінність цього ствердження у фактах. Під цим виразом мається на увазі підтвердження бажання установи і його учасників.

[17] Основне право людської особистості - воля, що може існувати тільки тоді, коли вона не буде стиснута незадоволенням основних нестатків і придушенням бажань - тобто жити так, як хочеться жити - що становить частину людської натури.

[18] Розвиток має на увазі ріст індивідуального потенціалу будь-якої людини, якому відповідає загальний розвиток сукупності роду людського.

[19] Розходження вважається стратегією розвитку і, отже, визнаючи його функціональний характер в еволюції, повинно бути не тільки припустимим, але також і стимулюючим.

[20] Розвиток також провокує порушення рівноваги, що може виявлятися також з негативними наслідками. У цьому випадку, Республіка Землі покладає на себе обов'язок по зменшенню - не придушенню - негативних наслідків порушеної рівноваги.

[21] Мова йде не про придушення негативних наслідків рівноваг, що випливають з порушення, що супроводжують розвиткові, а скоріше про збереження гарантії індивідуальної і суспільної волі. Наприклад, допомагати підвладним у зменшенні насильства пануючих, створюючи шлях для повернення розвитку до його природної рівноваги, переборюючи також рівні ієрархії, що встановлюють пануючих і підвладних.

[22] Гарантії волі повинні поширюватися втіленням дій у життя, а не залишатися марним ствердженням принципів. Це в переконанні, що дії, оскільки виявляють силу індивідуумів, являються функціональними в рості тієї ж сили, від якої ваблять походження.

[23] звільнення від позбавлення ocнoвниx потреб - харчування і здоров'я - є першою умовою волі.

[24] Страх - це стримування щодо невідомої реальності, утвореної не тільки з майбутнього, але також, з минулого і сьогодення, що перебувають в неведенні. Причиною страху, таким чином, є його незнання. Його подолання, тобто вирішення, не може бути нічим іншим, як наслідком більшого пізнання.

[25]Древня трилогія істинності, справедливості і краси, і її розвиток, - це основні надихаючі принципи Республіки Землі.

[26] Усі ми можемо і повинні, тому що маємо потенційну здатність і життєву функцію.

[27] Зобов'язання відносити себе до власної ролі, цілком здійснюється виконанням обов'язків, як спосіб вирішення також необхідності.

[28] Необхідні обов'язки являються функціями індивідуального розвитку.

[29] Кращий індивідуальний розвиток логічно приводить до максимальної персональної еволюції.

[30]ще одне визначене зобов'язання до учасників - видаляти перешкоди при реалізації мети людського роду: перетворення дійсності.

[31] Перешкоди, що ставляться цілям, не завжди переборні однією особистістю, але сукупність особистостей має майже необмежену силу для протистояння їм і їх подолання.

[32] Конфлікти вирішуються низами, а не верхами, у порядку пріоритету; отже, вирішення будь-якого конфлікту вимагає знання його виникнення і його причин.

[33] Конкуренція являється наслідком розходження, і як така, повинна бути стимулом у функції максимально можливої еволюції будь-якого індивідуума і, отже, сукупності.

[34] Ексцеси - заперечення волі.

[35] Є доцільним, щоб ініціативи, як конкретне вираження ідей, виходили від учасників, як в індивідуальному порядку, так і в груповому.

[36] Беруться до розгляду скоріше ті дії, що перетворяться в процеси, тобто в серію одноманітних дій, а не окремі і з малою імовірністю повторення.

[37] Максимальний рівень розвитку є кінцевою метою нової установи і відноситься як до окремих особистостей, так і до сукупності.

[38] Основа вибору - треба б сказати, основа структури системи - основне правило, що народжує відносини і всі наступні правила.

[39] Правило встановлює стосунки, отже, взаємозв'язки системи. Таким чином, воно розглядає організацію двох або більше сторін, визнаних в одному певному контексті. Не завжди організаційний принцип - основа - розділяється всіма сторонами, що розглядають його.

[40] Єдиним принципом, що може раціонально бути визнаним дійсним для всіх сторін і, отже, розділеним ними являється саме рівновага, що розуміється як відповідний порядок на різних рівнях.

[41] Це олістичне уявлення людського роду, або краще - сукупності, утвореної всією матерією.

[42] Принцип, що процитувався не являється звичайно тим, що стримує інстинкти, але тим, що приводить їх знову в рівновагу й у гармонію з розумом.

[43] Також і це поняття наполягає на необхідності рівноваги між частинами і сукупністю, між суб'єктивністю і загальністю.

[44]Альтруїзм вважається методом удосконалювання тих, хто дає, і тих, хто одержує, отже, сукупності.

[45] Потрібно відкласти стільки капіталів, скільки можливо для себе і для того, хто не може цього зробити.

[46] Солідарність має місце при правильному розподілі ресурсів і зробленого багатства.

[47] Усуваючи причини війни як помилкового призначення зробленого багатства.

[48] Причина злочину - хвороба і, як така, передбачувана і виліковна.

[49] Воля не може існувати там, де немає порядку.

[50] Виродження - значить деградація, тобто втрата рівня придбаного розвитку.

[51] Наслідки вироджень завжди і неминуче відображаються на сукупності.

[52] Сила повина бути достатньою для усунення конфліктів, з огляду на стримування, що вона робить в агресорі.

[53]Конституція, стаття 10.

[54] Той, що подає заяву про вступ у Республіку Землі вказує ім'я одного представника. Комітет представників обновляється кожні три місяці на підставі числа указаних позначень по кожному представнику.

[55] Bala = Сила; Loka = Світова.

[56] http://holos.hgov.org/balaloka.org/paesi.html