Країни - Статут - Вступ - Організація - Документи - Повідомлення - Контакти

Більша частина багатства Землі сконцентрована в невеликій кількості рук. Сьогодні, один на тисячу населення контролює ресурси, енергію й продукти планети. Ця концентрація перешкоджає врівноваженому розвитку більшої частини людей і викликає економічні кризи, бідність і насильство.

Planet Inhabitants Fund - грошовий фонд тих, хто бажає децентралізувати й справедливо перерозподілити багатство Землі, фінансуючи адекватні ініціативи по поліпшенню умов тих, хто живе погано. У фонді можуть взяти участь всі жителі планети, починаючи із шістнадцятирічного віку, що подали заяву й внесли або беручи на себе зобов'язання внести певний внесок, передбачений для жителів відповідної країни. Розмір внесеного внеску різний для кожної країни, пропорційний грошовому паритету купівельної спроможності (ПКС).

Заява про вступ пред'являється на спеціальному бланку, складеному й підписаному заявником і відсилається до фонду або передається по електронній пошті. З наданням заяви про вступ повинне внестися не менше десятої частини вступного внеску. Частина внеску, що не внесена на момент заяви про вступ, може вноситься за один або більше разів в плині десяти років від дати подачі заяви.

Приймаючим участь є той, хто має певну частку фонду. Частки утворюються внесками й зобов'язаннями учасників внести їх. Майно фонду складається із внесків учасників і будь-якого іншого достоїнства, отриманого, отриманих як вільне асигнування. Внески фонду в жодному разі не можуть експропріювати, відшкодовуватися або переводитися.

Величина Розмір внесків учасників індексується й щодня обновляється на підставі офіційної ціни на чисте золото в злитках, закріпленої закріпленій,закріпленою на ринку Лондона. З моменту прийомуприймання,прийняття заяви про вступ до фонду, організація приймає зобов'язання про виділення одержувачеві одержувачу зазначеному тимуказаному що бере участь, у плиніперебігу,течії десятидесятьох днів відіз дати смерті самого учасника, вільного асигнування на суму рівнурівний,рівне,рівні вартості внеску на день смерті учасника.

Органи фонду: загальна спільна радапорада, президент, виконавчий комітет і технічний комітет. Загальна Спільна рада порада сформована представниками, що обираються кожні кожна,кожне,кожну,кожний,кожентритрьох роки з учасників від кожної країни пропорційно населенню самої країни й має всі повноваження по керуванняуправління фондом. Президент фонду обирається щороку загальноюспільною радоюпорадою й законно представляє становить,уявляє фонд безпосередньо або через довірених. Виконавчий комітет формується із дванадцятидванадцятьох членів, що обираються на тритрьох роки загальною спільною радоюпорадою й має всі повноваження на здійснення рішеньвирішень,розв'язань загальної спільної радипоради. Технічний комітет формується з п'ятип'ятьох - трьохсот членів, призначенихпризначені виконавчим комітетом, що у будь-який момент може відкликати кожногокожний з них.